0

سلام، وقت بخیر

وقتی ما یک div پدر داشته باشیم

و درون این div چند عنصر فرزند داشته باشیم.

اگر به این فرزندان float:left یا float:right بدهیم

پدر ارتفاع خودش را از دست می‌هد. چون این فرزندان از flow نرمال خارج شده و تاثیری در ارتفاع پدر ندارند.

یکی از تکنیک هایی که باعث می‌شود پدر ارتفاع خودش را بدست بیاورد استفاده از ویژگی overflow:hidden برای عنصر پدر هست.

خواستم بدوتم چرا و به چه دلیل overflow باعث انجام این کار می‌شود.

لطفا تکنیک های دیگر مثل clearfix را تشریح نکنید. فقط چرایی overflow را توضیح دهید.

کامنتی پیدا نشد.