0

سلام دوستان، یه سؤال دارم، من میتونم با استفاده از صفات یک عنصر، اونا رو سلکت کنم، ولی آیا میشه که از صفات استفاده کنم؟ یعنی این:

<style>
  a[target="_blank"]{
    color: red;
  }
</style>
<a target="_blank">Im Red</a>
<br>
<a>Im Normal</a>

تا اینجاش مشکل نداره و تگ لینک اول قرمز میشه، ولی این یکی چی؟

*[myNewAttrib]{
  color: /* The Value Of "myNewAttrib" */;
}

مثلاً بشه ازش اینجوری استفاده کرد:

<style>
  *[colorAttrib]{
    color:/* value of colorAttrib */;
  }
</style>

<p colorAttrib="red">I Want Red</p>
<p colorAttrib="blue">I Want Blue</p>

که اون دوتا پاراگراف، رنگی که توی صفاتشون مشخص شده رو بگیرن…

فعلا تابع attr() وجود داره که میشه برای برگرداندن مقدار ویژگی های یک عنصر استفاده کرد البته در حال حاضر فقط میشه از اون برای ویژگی content در عناصر مجازی استفاده کرد و سایر مواردی را که بهش اشاره کردین فعلا مرورگرها پشتیبانی نمی کنند.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/attr

h...