0

در کد زیر چرا اندازه ارتفاع div یکم بزرگتر از ارتفاع تصویر میشه؟!
(اصولا ارتفاع block بایستی بر اساس ارتفاع عناصر درونش تنظیم بشه دیگه اما اینجا یکم بزرگتر میشه در صورتی که نه margin در کار هست و نه padding)

 https://codepen.io/mahdi_mh97/pen/JmxREq/

کامنتی پیدا نشد.