0

درود

در این مثال من بجای مارجین منفی چی میتونم بدم؟

دوتا عکس گذاشتم (شماره ۱ و ۲)…یکی با مارجین منفی و یکی بدون اون

 

{{apimage “RPWN8.jpg” “مارجین منفی”}}

اینم کدام:

HTML

<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col">
   <div class="content">col</div>
  </div>
 </div><br />
 <div class="row">
  <div class="col-6">
   <div class="content">col-6</div>
  </div>
  <div class="col-6">
   <div class="content">col-6</div>
  </div>
 </div>
</div>

 

CSS

.container {
  width: 100%;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding: 0 15px;
}

.row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  margin-left: -15px; **<<== it's the problem**
  margin-right: -15px; **<<== it's the problem**
}

.col {
  max-width: 100%;
  flex-grow: 1;
}

.col-6 {
  max-width: 50%;
  flex-grow: 0;
  flex-shrink: 0;
  flex-basis: 50%;
}

.col,.col-6 {
  padding-left: 15px;
  padding-right: 15px;
}

فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه.
بوت‌استرپ و بعضی فریم‌ورکهای css دیگه هم گاهی از مارجین منفی استفاده کردن.

NOOBIE