0

آیا امکان مخفی شدن عبارت “بدون مالیات” بدون قرار گرفتن در تگ وجود دارد؟

 <div class="price-and-shipping">
 <span itemprop="price" content="0" class="price ">0 ‎تومان</span>
              بدون مالیات
 <div>           
      

            
                      

      
css
کامنتی پیدا نشد.