0

داشتم کد های https://codepen.io/supah/pen/BJYorJ رو برسی میکردم که به کد زیر برخوردم

.slider {
 .down & {
  transform: scale(0.9);
  .item {
   .tit {
    opacity: 0;
   }
  }
 }

اگه اشتباه نکنم این ساختار در less استفاده داره اما من ندیدم کتابخانه less رو لود کرده باشه!

کامنتی پیدا نشد.