0

شما چجوری ES6 javascript رو یادگرفتید؟

کامنتی پیدا نشد.