0

سلام

دوست محترم چگونه میتوانم در ورودی سایتی صفحه نمایش دهم که یک تصویر و دو لینک در پایین آن برای پرسیدن زبان مورد نظر برای نمایش سایت را نشان کاربر مراجعه کنند سایت نشان دهد.
در ضمن با کلیک بر روی یکی از گرینه های زبان سایت به زبان درخواستی کاربر انتقال یابد و صفحه بسته شود.
در مراجعات بعدی همان کاربر دیگر اون صفحه پرسش زبان مورد نظر دیگر نمایش داده نشود.

 

سپاسگزارم

کامنتی پیدا نشد.