0

سلام! من دنبال روشی هستم تا بتونم هم از وریبل فونت ها استفاده کنم و هم از فونت های معمولی برای مرورگرهای قدیمی تر، یجورایی هم خدا هم خرما :)))

خودم کدِ زیر رو نوشتم ولی مطمعن نیستم این روش خوبیه یا نه:

@font-face {
  font-family: 'variable-font';
  src: url('../fonts/EudoxusSansGX.woff') format('woff-variations'),
     url('../fonts/EudoxusSansGX.woff2') format('woff2-variations'),
     url('../fonts/EudoxusSansGX.ttf') format('truetype-variations');
     /* importing variable fonts file here */
}

@font-face {
  font-family: 'normal-font';
  src: url('../fonts/Vazir-Bold.woff') format('woff');
  /* ... */
  /* importing normal fonts file here for old browser */
}

body {
  font-family: 'variable-font', 'normal-font', 'ُSYSTEM FONT STACKS HERE...';
}
کامنتی پیدا نشد.