1

سلام به همگی
ی سوالی برام پیش اومده

همنظورمیدونید وقتی از بوت استرپ تو پروژه استفاده میکنیم بصورت پیشفرض یک سری از استایل های دیفالت مرورگرو تغییر میده
با این حال باید از نرمالایز استفاده کنیم یا نه؟

در بوت استرپ از فایل normalize.css استفاده شده ، در آدرس زیر به این موضوع اشاره شده

https://getbootstrap.com/docs/3.3/css/#overview-normalize

h...