0

سلام برای اینکه تگ هایی که داخل div نوشته میشند ازdiv پیروی کنند چی کار کنیم؟

من داخل تگ div از تگ img استفاده و عکس فراخوانی کردم ولی عکسی از width وheight که از طریق css تنظیم کردم زد بیرون

div
کامنتی پیدا نشد.