0

چجوری میشه یک دکمه دوتایی ساخت که وسطش نیم دایره ای ایکون font awesome باشه؟

css

دقیقا منظورتون چیه؟!
نمونه ای یا عکسی از این موردی که گفتید بذارید.

Siaavash