۲۳ آذر
249 کامنت ویرایش کرد با 1 فعالیت دیگر
کامنت ویرایش کرد
کامنت جدید نوشت
در مورد سوال اولتون وقتی از column استفاده می شود همانطور که از اسم آن مشخص است، چینش به صورت…دیدن کامنت
12 جواب صحیح را لغو کرد با 1 فعالیت دیگر
جواب صحیح را لغو کرد
جواب صحیح را انتخاب کرد
12 سوال ویرایش کرد با 7 فعالیت دیگر
سوال ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
12 حذف کرد با 2 فعالیت دیگر
حذف کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال ویرایش کرد
95 کامنت جدید نوشت با 1 فعالیت دیگر
کامنت جدید نوشت
از کدپن گفتیم استفاده کنید که کدهاتون رو بزارید اونجا. تا بچه ها بتونن روی کد بهتون توضیح بدند و…دیدن کامنت
سوال پرسید
12 سوال پرسید
212 کامنت جدید نوشت
کدوم مورد؟دیدن کامنت
212 کامنت ویرایش کرد با 3 فعالیت دیگر
کامنت ویرایش کرد
کامنت ویرایش کرد
کامنت ویرایش کرد
کامنت جدید نوشت
کدتون رو اگه بذارید راحت‌تر میشه راهنمایی کرد. ولی علی الحساب شاید با تغییر مقدار ویژگی align-content بتوانید به نتیجه…دیدن کامنت
212 وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد با 2 فعالیت دیگر
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
جواب ویرایش کرد
سوال جواب داد
249 کامنت جدید نوشت با 1 فعالیت دیگر
کامنت جدید نوشت
از نظر بزرگی و کوچکی حروف value را چک کنید، احتمالا با تغییر حرف v کدتون درست کار کنهدیدن کامنت
سوال پرسید