0

و وقتی موس برداشته میشه به حالت قبلی برگرده

کامنتی پیدا نشد.