1

سلام رفقا
این اولین طراحی هست که با css زدم
چطور شده؟
https://codepen.io/arashmilani/full/vVVeYa/

اینم طرح اصلی
https://dribbble.com/shots/5301081-Timer

کامنتی پیدا نشد.