0

برنامه ای طراحی کنید که کاربر در یک کنترل TextField متنی را وارد کند
به محض تایپ، معکوس رشته وارد شده در پایین آن نمایش داده شود.

با استفاده از نرم افزار vs code

va

react

کامنتی پیدا نشد.